Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Викладачі


БАРАБАН Ольга Андріївна, к.т.н., доцент кафедри менеджменту виробничої сфери;

БОЙКО Валентина Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри економіки підприємства;

БЕЗЩАСНИЙ Олександр Вікторович, к.т.н, доцент кафедри аерології та охорони праці;

ВЕНЕТУЛІС Тетяна Анатоліївна, к.т.н., професор кафедри обліку і аудиту;

ВОЛОШЕНЮК Володимир Васильович, д.е.н., професор, завідуючий кафедрою економічної теорії і основ підприємництва;

ГАЛУШКО Ольга Сергіївна, д.е.н., професор, завідуючий кафедрою економічного аналізу і фінансів;

ГЕРАСИМОВА Ірина Юріївна, к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу і фінансів;

ГОЛІНЬКО Василь Іванович, д.т.н., професор, завідуючий кафедрою аерології та охорони праці;

ГРИБІНЕНКО Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри економіки підприємства;

ГРІДІН Олександр Пилипович, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства;

ДЕДІКОВ Олексій Іванович, к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу і фінансів;

ДЕМЧУК Наталія Іванівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів Дніпропетровського Державного аграрного університету;

ДІДИК Людмила Михайлівна, к.е.н., професор кафедри економічного аналізу і фінансів;

ДУДНИК Алла Вікторівна, ст. викладач доцента кафедри менеджменту виробничої сфери;

ЕРПЕРТ Олександр Михайлович, к.е.н., професор кафедри прикладної економіки;

ЗАМКОВОЙ Олександр Іванович, ст. викладач каф. економічного аналізу і фінансів;

ІКОННІКОВ Юрій Родіонович, к.т.н, доцент кафедри аерології та охорони праці;

КАБАЧЕНКО Дмитро Васильович, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства;

КРИВЦУН Геннадій Павлович, к.т.н., доцент кафедри аерології та охорони праці;

КРИЛОВА Олена Валер’янівна, к.т.н., доцент кафедри економічного аналізу і фінансів;

КРУКОВСЬКИЙ Альберт Олександрович, викладач циклу цивільної оборони;

ЛЕБЕДЄВ Яків Якович, к.т.н., доцент кафедри аерології та охорони праці;

ЛИТВИНЕНКО Анатолій Арсентійович, к.т.н., доцент кафедри аерології та охорони праці;

ЛИТВИНЕНКО Наталія Іванівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту;

ЛІСОВЕНКОВА Ірина Михайлівна, асистент кафедри економічного аналізу і фінансів;

ЛОСЄВА Інна Костянтинівна, асистент кафедри економічного аналізу і фінансів;

МАРЧЕНКО Володимир Григорович, асистент кафедри аерології та охорони праці;

МАРЧЕНКО Олена Олексіївна, асистент кафедри економіки підприємства;

МЕЛЬНИКОВ Анатолій Миколайович, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства;

НЕЦВЕТАЄВ Володимир Анатолійович, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій;

НІКІТІНА Ольга Борисівна, старший викладач кафедри обліку і аудиту;

ПИЛИПЕНКО Юрій Іванович, к.е.н, доцент кафедри економічної теорії і основ підприємництва;

ПІЛОВА Катерина Петрівна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу;

ПІСТУНОВ Ігор Миколайович, д.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій;

ПОНОМАРЕНКО Павло Іванович, д.т.н., професор кафедрою економіки підприємства;

РЕШЕТІЛОВА Тетяна Борисівна, д.е.н., професор, завідуючий кафедрою маркетингу;

ПАПІЖ Юлія Сергіївна, асистент кафедри менеджменту виробничої сфери ;

СЕМЕНІХІНА Олена Іванівна, старший викладач кафедри економічного аналізу і фінансів;

СОЛОДОВНИК Леонід Максимович, д.т.н., професор кафедри економіки підприємства;

СОЛЯНИК Людмила Григорівна, к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу і фінансів;

СУДАКОВА Оксана Іванівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Придніпровської Державної архітектурно-будівельної академії;

ТРИФОНОВА Олена Василівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій; УС Світлана Альбертівна, к. фіз.-мат. наук, доцент кафедри системного аналізу і управління;

УСАТЕНКО Олександр Васильович, к.т.н., доцент кафедри менеджменту виробничої сфери;

ФРУНДІН Володимир Юхимович, к.т.н., доцент кафедри аерології та охорони праці;

ЦИХМИСТРО Василь Вікторович, асистент кафедри економіки підприємства;

ЦУРКАН Ірина Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу і фінансів;

ЧЕРКАВСЬКА Тетяна Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії і основ підприємництва;

ЧОХА Олексій Микитович, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства;

ШАПОВАЛ Валентину Михайлівну, к.е.н, доцент, завідуючий кафедрою економіки підприємства;

ШВЕЦЬ Василь Якович, д.е.н., професор, завідуючий кафедрою менеджменту виробничої сфери;

ШЕВЕРДИНСЬКИЙ Костянтин Ігорович, старший викладач кафедри обліку і аудиту;

ШИБКА Микола Васильович, к.т.н., доцент кафедри аерології та охорони праці;

ШТЕФАН Наталія Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу і фінансів;

ЮРЧИШИНА Людмила Іванівна, ст. викладач кафедри економіки підприємства

© 2006-2021 Інформація про сайт