Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Історія

Останнім часом економічно розвинуті країни у стратегії свого розвитку стали робити ставку на освіту, в тому числі – освіту дорослих. Основні цілі і задачі освітньої політики України визначені в Національній доктрині розвитку освіти. Ії головною метою є створення механізму відповідності запитам особистості, суспільства і держави. Серед фундаментальних принципів Болонського процесу, тобто процесу формування спільного освітньо-наукового простору в масштабах Європи, особливе місце займає безперервна освіта, яка створює найбільш сприятливі умови для розвитку кожної людини, збільшення тривалості її активного життя, максимального й ефективного використання людського досвіду та інтелекту, забезпечення рівних можливостей ф якості життя людини. Ці принципи успішно реалізує Міжгалузевий інститут безперервної освіти (МІБО) НГУ, починаючи з 1995 року. Головною метою є забезпечення організаційної єдності і взаємозв’язку між усіма ланками безперервної освіти, що задовольняє прагнення людини до самоосвіти та розвитку протягом всього її життя.

Післядипломна освіта стала основною сферою реалізації ідеї масової безперервної освіти. Саме тут проблеми сучасної освіти виявились особливо гостро. Важливо бачити, що ця сфера є не звичайним продовженням існуючої системи освіти, додатковою надбудовою над нею, покликаною компенсувати недоліки формальної освіти, але виступає особливою галуззю, з особливими відносинами учасників освітнього процесу, особливою освітньою мотивацією, метою дорослих людей, які поєднують навчання з роботою. Зараз освіта дорослих, в тому числі - післядипломна освіта, стає окремою, самостійною галуззю в житті людського суспільства.

Одним із напрямів роботи післядипломної освіти у МІБО НГУ є підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації у сучасних умовах розвитку суспільства – це успіх трудової діяльності людини. Однією з форм освітніх технологій МІБО є підвищення кваліфікації фахівців у процесі їхньої професійної діяльності. Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється, в основному, за замовленнями гірничодобувних підприємств, та іншими установами і організаціями. Як і в минулі роки, МІБО плідно співпрацює із багатьма підприємствами та організаціями. Для подальшого удосконалення діяльності післядипломної освіти НГУ ведеться робота щодо впровадження інноваційних технологій в навчальний процес підвищення кваліфікації фахівців. Зокрема, з метою покращення методичного забезпечення і підвищення якості освіти створено багатофункціональний інформаційно- освітній портал.

Організація одночасного навчання в системі післядипломної освіти є перспективною формою задоволення освітніх потреб молоді з ряду причин:

- знижується соціальна напруга, що обумовлена неможливістю отримати бажану освіту соціально незахищеними верствами населення; 

- талановита молодь отримує більше можливостей для працевлаштування і подальшого кар’єрного росту; 

- освіта стає більш доступною внаслідок зниження вартості навчання у порівнянні з денною формою навчання.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт