Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Післядипломна освіта-це ключ у майбутнє! 
Перша складова політичної стабільності-інформований громадянин. 
Перша складова економічного прогресу - кваліфікований робітник. 
Перша складова політичної справедливості - освічене суспільство. 

  

Післядипломна освіта, як частина системи освіти через усе життя-передумова успішного втілення в життя цих принципів. Головне завдання Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в напрямку створення ефективної системи післядипломної освіти - це забезпечення умов для збільшення тривалості активного життя людини, максимального й ефективного використання її досвіду та інтелекту. 

Організація післядипломної освіти у НТУ «Дніпровська політехніка» підпорядковане Міжгалузевому навчально-науковому інституту безперервної очно-дистанційної освіти (МІБО). 

 

МІБО – це модель демократичних стандартів стосовно прав людини на безперервну освіту. 
Приходьте до нас і ми дамо Вам ключ у майбутнє !

 

Післядипломна освіта стала основною сферою реалізації ідеї масової безперервної освіти. Саме тут проблеми сучасної освіти виявились особливо гостро. Важливо бачити, що ця сфера є не звичайним продовженням існуючої системи освіти, додатковою надбудовою над нею, покликаною компенсувати недоліки формальної освіти, але виступає особливою галуззю, з особливими відносинами учасників освітнього процесу, особливою освітньою мотивацією, метою дорослих людей, які поєднують навчання з роботою. Зараз освіта дорослих, в тому числі - післядипломна освіта, стає окремою, самостійною галуззю в житті людського суспільства.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Підвищення кваліфікації (розширення профілю)- це набуття здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності. 
Щорічний ліцензований обсяг підвищення кваліфікації – 520 осіб за всіма напрямами (спеціальностями) університету.

 

Довгострокове підвищення кваліфікації

Термін довгострокового підвищення кваліфікації визначається галуззю і замовником. Зміст навчання визначається навчальним планом або програмою узгодженою з замовником. 
Видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.

 

Короткострокове підвищення кваліфікації

Короткострокове підвищення кваліфікації здійснюється за програмами курсів для керівників і фахівців різних підприємств, установ і організацій.

 

Курсове підвищення кваліфікації

Курсове підвищення кваліфікації, тривалість якого визначається окремими навчальними планами, проводиться як за цільовим професійним спрямуванням, так і за бажанням громадян.

Застосовується очна,  дистанційна і поєднана форми навчання.Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт