Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Післядипломна освіта-це ключ у майбутнє!
Перша складова політичної стабільності-інформований громадянин.
Перша складова економічного прогресу - кваліфікований робітник.
Перша складова політичної справедливості- освічене суспільство. 

 

Післядипломна освіта, як частина системи освіти через усе життя-передумова успішного втілення в життя цих принципів. Головне завдання Національного гірничого Університету в напрямку створення ефективної системи післядипломної освіти - це забезпечення умов для збільшення тривалості активного життя людини, максимального й ефективного використання її досвіду та інтелекту. 
Організація післядипломної освіти у Державному ВНЗ «Національний гірничий університет» підпорядковане Міжгалузевому інституту безперервної освіти (МІБО), який є структурним підрозділом університету. 

МІБО – це модель демократичних стандартів стосовно прав людини на безперервну освіту.
Приходьте до нас і ми дамо Вам ключ у майбутнє !


Післядипломна освіта стала основною сферою реалізації ідеї масової безперервної освіти. Саме тут проблеми сучасної освіти виявились особливо гостро. Важливо бачити, що ця сфера є не звичайним продовженням існуючої системи освіти, додатковою надбудовою над нею, покликаною компенсувати недоліки формальної освіти, але виступає особливою галуззю, з особливими відносинами учасників освітнього процесу, особливою освітньою мотивацією, метою дорослих людей, які поєднують навчання з роботою. Зараз освіта дорослих, в тому числі - післядипломна освіта, стає окремою, самостійною галуззю в житті людського суспільства.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Підвищення кваліфікації (розширення профілю)- це набуття здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності.
Щорічний ліцензований обсяг підвищення кваліфікації – 520 осіб за всіма напрямами (спеціальностями) університету.

Довгострокове підвищення кваліфікації

Термін довгострокового підвищення кваліфікації визначається галуззю і замовником в межах від 72 до 432 навчальних годин. Зміст навчання визначається навчальним планом або програмою узгодженою з замовником.
Видається свідоцтво державного зразка

Короткострокове підвищення кваліфікації

Короткострокове підвищення кваліфікації (до 72 навчальних годин) здійснюється за програмами курсів для керівників і фахівців різних підприємств, установ і організацій у тому числі - з навчання та перевірки знань з охорони праці.

Курсове підвищення кваліфікації

Курсове підвищення кваліфікації , тривалість якого визначається окремими навчальними планами, проводиться як за цільовим професійним спрямуванням, так і за бажанням громадян.
Застосовується денна, вечірня, заочна і поєднана форми навчання.

© 2006-2020 Інформація про сайт