Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Міжгалузевий навчально-науковий інститут безперервної очно-дистанційної освіти (МІБО)

Мета створення МІБО - розширення інтеграції освіти, науки і виробництва, більш ефективне використання науково-педагогічного потенціалу гірського університету, професійна орієнтація молоді, організація підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, вивчення і використання міжнародного досвіду організації системи безперервної освіти.

Положення про МІБО НТУ "Дніпровська політехніка"

МІБО пропонує Вам отримати освіту в Університеті за наступними формами:

Вечірня освіта 

Заняття проходять двічі на тиждень протягом 4 років за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр або протягом 5 років за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (магістр).

Довузівська підготовка 

Заняття проходять за суботньою, вечірньою або суботньо-вечірньою формою навчання одночасно з навчанням в школі.

Післядипломна освіта

Надання здібностей виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах отриманої спеціальності.

© 2006-2019 Інформація про сайт