Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Про МІБО

Міжгалузевий навчально-науковий інститут безперервної очно-дистанційної освіти (МІБО) створений в квітні 1995 року для розширення інтеграції освіти, науки і виробництва.

Вечірня освіта

Пропонуємо Вам отримати вищу освіту за вечірньою формою навчання протягом 3-5 років.

Довузівська підготовка

Підготовче відділення Державного ВНЗ «НГУ» допоможе Вам не тільки ґрунтовно підготуватись до ЗНО, але й поступово адаптуватись до непростого навчання у вузі.

Післядипломна освіта

Підвищення кваліфікації (розширення профілю) - це набуття здібностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності.

Тренінги

Тре́нінг (англ. training) — це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі.

© 2006-2019 Інформація про сайт