Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Повний текст Правил прийому Державного вищого навчального закладу “Національний гірничий університет” (НГУ) розміщений на сайті http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/umovi_vstupy/ngu/.

Через непомірно великий об’єм повного тексту Правил пропонуємо скористатись найбільш важливими витягами з цих Правил. Ці витяги розділена на чотири основні частини:

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ В НГУ

ПРИЙОМ НА 1 КУРС

ПРИЙОМ НА 2-4 КУРСИ

ПРИЙОМ НА 5 КУРС

Перелік спеціальностей та вступних предметів розміщені на сайті НГУ http://www.nmu.org.ua (Абітурієнту Правила прийому НГУ в 2016 р. → Додаток 1 і 5), а також на сайті Міжгалузевого інституту безперервної освіти (МІБО) http://mibo.nmu.org.ua (Вечірня освіта Напрями підготовки). Перелік споріднених спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, який потрібно враховувати при підвищенні ступеню вищої освіти або отриманні другої вищої освіти за скорочений термін, розміщений на сайті НГУ http://www.nmu.org.ua (Абітурієнту Правила прийому НГУ в 2016 р. → Додатки 3.1, 3.2 і 4), а також на сайті МІБО http://mibo.nmu.org.ua (Вечірня освіта Напрями підготовки).

http://mibo.nmu.org.ua/ua/vechirnia_osvita/napriamu.pdf 

Для обговорення питань, які пов’язані з отриманням вищої освіти за вечірньою формою, можна звертатись в деканат за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.К.Маркса, 19, корп.4, поверх 3, кімн.52-2, 52-4 (1-4 курси, бакалаврат), тел. (0562) 39-64-95, (056) 756-00-13, 756-00-59, 373-07-44, внутр. тел.4-13, 4-59 або кімн.52-1 (5-6 курси, магістратура), тел. (056) 373-08-23, внутр. тел.5-54.

Довідка НГУ: (056) 756-09-09, 744-73-39

Сайт НГУ: http://www.nmu.org.ua/

МИ В КОНТАКТІ 

© 2006-2023 Інформація про сайт