Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Історія


організації вищої освіти за вечірньою формою

в Міжгалузевому інституті безперервної освіти (МІБО)

Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (НГУ)

 

Вечірня форма вищої освіти в НГУ має давню історію свого існування, яка була призупинена у 1995 р. у зв’язку з припиненням в Україні державного фінансування вищої освіти за вечірньою формою. Саме в 1995 році на базі вечірнього факультету НГУ був створений Міжгалузевий інститут безперервної освіти (МІБО) спільним наказом п’яти міністерств та відомств від 24 травня 1995 р. №146/103/28/22-к/55 - Міністерства освіти України, Міністерства вугільної промисловості України, Державного комітету України з геології, Державного комітету по рідкісних, дорогоцінних металах та дорогоцінному камінню, Державного комітету України з нагляду та охорони праці. Виконуючи цей наказ, ректор НГУ академік Національної академії наук України доктор технічних наук професор Півняк Геннадій Григорович, з метою забезпечення безперервної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців гірництва на сучасному рівні, удосконалення підготовки абітурієнтів і студентів, більш ефективного використання науково-педагогічного потенціалу та навчально-лабораторної бази НГУ, своїм наказом від 7 червня 1995 р. №64 створив МІБО при НГУ, призначивши директором МІБО академіка Української Академії інформатики, доктора технічних наук професора Кузнецова Георгія Віталійовича.

Підготовка фахівців за вечірньою формою була відновлена в НГУ у 2005 році на факультеті фахової освіти дорослих у складі МІБО (декан – кандидат технічних наук доцент Долгов Олександр Михайлович, заступник декана з вечірньої форми вищої освіти – кандидат технічних наук доцент Азюковський Олександр Олександрович). Студенти першого набору почали навчатись за чотирма напрямами підготовки та п’ятьма спеціальностями: «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах», «Програмне забезпечення автоматизованих систем», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Правознавство». Зараз в МІБО за вечірньою формою навчаються студенти за 8 напрямами, у тому числі за скороченою програмою, та 11 спеціальностями.

Зараз в МІБО за вечірньою формою навчаються студенти за 9 напрямами, у тому числі за скороченою програмою (керівник – кандидат технічних наук доцент Головченко Анатолій Семенович), і за 12 спеціальностями (керівник - кандидат політичних наук доцент Пазиніч Юлія Миколаївна). Директор МІБО – кандидат технічних наук доцент Азюковський Олександр Олександрович.

Довідка НГУ: (056) 756-09-09, (056) 744-73-39

Сайт Державного ВНЗ "НГУ" - http://www.nmu.org.ua

Сайт МІБО - http://mibo.nmu.org.ua

© 2006-2023 Інформація про сайт