Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Викладачі


АНДРЄЄВА Дарія Євгенівня, к.ю.н., доцент кафедри цивільного та господарського права – 10/314

АЩЕУЛОВА Олександра Миколаївна, ст. викладач кафедри прикладної економіки – 4/76;

БАРАБАН Ольга Андріївна, к.т.н., доцент кафедри менеджменту виробничої сфери – 4/75;

БАРАНОВ Анатолій Анатолійович, асистент кафедри електроніки та обчислювальної техніки – 3/17;

БАС Костянтин Маркович, к.т.н., доцент, зав. каф. автомобілів та автомобільного господарства – 5/37а;

БАЦЬКО Ігор Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та кримінології – 10/303

БЕРУС Наталія Володимирівна, ст. викладач кафедри цивільного та господарського права – 10/314

ВАСИЛЕНКО Віталій Олександрович, д.і.н., доцент, професор кафедри історії та політичної теорії – 1/63 (1/68);

ВОРОНЬКО Олена Олександрівна, асистент кафедри цивільного права та господарства – 10/314;

ГАЛУШКО Світлана Олексіївна, ст. викладач кафедри електроніки і обчислювальної техніки – 3/17;

ГАРКУША Юхим Володимирович, к.т.н., доц. кафедри автомобілів та автомобільного господарства – 5/37а

ГЕМАЙ Світлана Олександрівна, к.ю.н., доцент каф. кримінального права та кримінології – 10/303

ЄГОРОВ Павло Олексійович, к.х.н., доцент, завідувач кафедри хімії, професор – 2/45

ЖУРАВЛЬОВА Тетяна Володимирівна, к.філ.н., доцент кафедри філософії – 1/116;

ЗАЇКА Людмила Анатоліївна, ст. викладач каф. іноземних мов - 7/608;

ЗАРЖИЦЬКИЙ Олександр Станіславович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права - 10/313;

ЗАХАРЕНКО Віталій Олександрович, асистент кафедри основ конструювання механізмів і машин – 1/124;

ЗАХЛЬОСТОВА Тетяна Леонідівна, ст. викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства – 5/37а;

ЗЄНКІН Михайло Васильович, к.і.н., доцент кафедри історії та політичної теорії  1/63;

ІВАНОВА Марина Іллівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту виробничої сфери – 4/46;

КИРИЧЕНКО Валентин Сергійович, асистент кафедри електроніки та обчислювальної техніки – 3/17;

КІРІЄНКО Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та основ підприємництва – 1/110;

КОВАЛЬОВА Ірина Володимирівна, ст. викладач кафедри конституційного та адміністративного права – 10/314

КОЖЕВНИКОВ Антон Вячеславович, к.т.н., доцент кафедри автоматизації комп'ютерних систем – 3/21 (3/23)

КОЛІСНИК Лариса Олексіївна, к.соц.н., доцент кафедри історії та політ. теорії - 1/68;

КОРНЄЄВУА Наталія Вікторівна, к.і.н., доцент кафедри цивільного та господарського права – 10/314

КОСТРЮКОВ Сергій Володимирович, к.ф.н., доцент кафедри цивільного та господарського права – 10/314;

КУВАЄВ Сергій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства – 5/37а;

ЛАГОШНА Олена Олександрівна, асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства – 5/37А;

МАНДРІКЕВИЧ Василь Миколайович, ст. викладача каф. фізики – 2/34

МАСАЛЬСЬКА Олена Олександрівна, асистент кафедри електроніки та обчислювальної техніки – 3/17;

МАХОВА Лілія Олексіївна, асистент кафедри цивільного та господарського права – 10/314;

МЕЛЬНИКОВ Анатолій Миколайович, к.е.н., доцента кафедри економіки підприємства – 4/86

МЄШКОВ Вадим Ігорович, асистент кафедри електроніки та обчислювальної техніки – 3/17;

ПАВЛЕНКО Ігор Васильович, к.філ.н. доцент кафедри філософії – 1/116

ПАЗИНІЧ Юлія Миколаївна, к.політ.н., доцент кафедри філософії - 1/116;

ПАПІЖ (РОЖКО) Юлія Сергіївна, асистент кафедри менеджменту організацій – 4/75

ПЕРВИЙ Геннадій Леонідович, к.і.н., доцент кафедри історії та політ. теорії - 1/68;

ПИЛИПЕНКО Ганна Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії і основ підприємництва – 1/110;

ПИСЬМЕНКОВА Тетяна Олександрівна, асистент кафедри основ конструювання механізмів і машин – 1/124;

ПЛАХОТНІК Валентина Василівна, к.т.н., доцент кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки – 3/7;

РУДЧЕНКА Андрій Геннадійович, ст. викладач кафедри екології – 10/705;

САВЧЕНКО Анатолій Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства – 5/37а;

САМОЙЛЕНКО Андрій Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства – 5/37а

СВІТЛИЧНИЙ Олексій Олексійович, ст.викладач кафедри кримінального права та кримінології – 10/303;

СИМОНЕНКО Олександр Іванович, к.т.н., доцента кафедри менеджменту виробничої сфери – 4/75

ТИМОФЄЄВ Дмитро Сергійович, ст. викладача кафедри електроніки та обчислювальної техніки – 3/17;

ТИМЧЕНКО Світлана Євгенівна, к.т.н., доцент кафедри вищої математики - 5/25;

ТРИФОНОВА Олена Василівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту виробничої сфери – 4/75;

УС Світлана Альбертівна, к. фіз.-мат. наук, доцент кафедри системного аналізу і управління – 7/1003;

УСАТЕНКО Олександр Васильович, к.т.н., доцент кафедри менеджменту виробничої сфери – 4/75;

ЧЕРНИШОВА Тетяна Василівна, к.ю.н., доцент кафедри конституційного та адміністративного права – 10/314;

ЮРЧИШИНА Людмила Іванівна, ст. викладач кафедри економіки підприємства – 4/86

ЯВОРСЬКА Олена Олександрівна, к.т.н., доцент кафедри аерології та охорони праці – 4/66;

ЯКУБОВИЧ Людмила Анатоліївна, асистента кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки – 3/7;

© 2006-2023 Інформація про сайт