Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

2. ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ

Зарахування на перший курс з нормативним (4-річним) терміном підготовки бакалаврів після закінчення середньої школи здійснюється на основі документу про повну загальну середню освіту та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2015 року з трьох вступних предметів відповідно до вибраного напряму підготовки з кількістю балів ≥101. Перелік необхідних вступних предметів вказаний на сайті НГУ http://www.nmu.org.ua (Абітурієнту → Правила прийому НГУ в 2015 р. → Додаток 5) і на сайті Міжгалузевого інституту безперервної освіти (МІБО) http://mibo.nmu.org.ua (Вечірня освіта → Напрями підготовки). Вступні екзамени НГУ для зарахування на перший курс 4-річного бакалаврату можливі лише в тих випадках, коли вступник не зміг пройти зовнішнє незалежне оцінювання через хворобу відповідно до затвердженого Переліку захворювань (Правила прийому НГУ в 2015 р., розділ VI).

Можливий також скорочений термін підготовки бакалаврів після закінчення коледжу чи технікуму на основі повної загальної середньої освіти, диплома молодшого спеціаліста спорідненого напряму і вступних фахових випробувань НГУ. Такі вступники можуть бути зараховані в число студентів з 1 курсу і навчатись в академічних групах зі скороченим (3-річним) терміном підготовки або з 2 курсу і навчатись в групах з нормативним (4-річним) терміном підготовки бакалаврів. Перелік споріднених спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) молодший спеціаліст і напрямів за ОКР бакалавр вказаний на сайті НГУ http://www.nmu.org.ua (Абітурієнту → Правила прийому НГУ в 2015 р. → Додаток 3) і на сайті МІБО http://mibo.nmu.org.ua (Вечірня освіта → Напрями підготовки).

Прийом заяв на вступ на 1 курс вечірньої і заочної форми навчання здійснюється з 10 до 31 липня, якщо вступник не складає вступних випробувань НГУ, тобто має відповідні сертифікати ЗНО 2015 року. Якщо ж вступник складає вступні випробування, маючи на це право, то прийом заяв припиняється 24 липня, а з 25 до 31 липня проводяться вступні випробування. Зарахування – не пізніше 8 серпня на місця за державним замовленням і не пізніше 14 серпня на місця за договором. Обов’язковою умовою для зарахування в НГУ є своєчасна (не пізніше 5 серпня) здача вступником оригіналів документів про освіту і ЗНО 2015 року. Вступник до своєї заяви додає наступні документи:

  • документ про освіту з додатком;
  • сертифікати ЗНО 2015 року;
  • 6 кольорових фотокарток 3х4 см;
  • копія довідки ДПА про ідентифікаційний номер;
  • копія паспорта (1-2 сторінки та сторінка реєстрації);
  • інші документи (у разі особливих умов зарахування);
  • договір на повну компенсацію витрат на навчання, якщо не планується навчання за кошти державного бюджету.

Дозволяється подавати заяви не більше ніж на три напрями підготовки в НГУ з зазначенням пріоритетності цих заяв від 1 до 15, враховуючи право вступника подавати вступні заяви до 5 університетів України. Пріоритетність заяв реєструється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБПО) і не може бути змінена протягом вступної кампанії. Це означає для вступника малу вірогідність (практично неможливість) бути зарахованим в НГУ під час вступної кампанії, якщо вступник не вказав першу пріоритетність вступних заяв до НГУ. Іншими словами, вступник повинен позначити пріоритетність вступних заяв до НГУ цифрами 1, 2 і 3 (відповідно до кількості вибраних напрямів підготовки в НГУ), якщо він бажає отримати вищу освіту саме в НГУ.

Подання заяв на різні форми навчання (денну, вечірню, заочну) за певним напрямом підготовки вважається фактом подання однієї заяви. Наприклад, подання заяв на денну і вечірню форму за певним напрямом дає можливість вступнику бути зарахованим на вечірню форму у разі програшу конкурсного відбору на бюджетне місце денної форми навчання. Якщо ж вступник вказав в своїй заяві лише денну форму, то у разі програшу конкурсного відбору на бюджетне місце денної форми навчання питання його зарахування на вечірню форму навчання не розглядається. При цьому слід відзначити, що головним пріоритетом НГУ є першочергове виконання державного замовлення. Тобто в НГУ не зараховуються вступники на контракті місця, доки не закінчиться зарахування на бюджетні місця бакалаврату (до 8 серпня).

В НГУ можливе одночасне навчання за двома напрямами та формами, наприклад, за денною і вечірньою формами навчання.

© 2006-2019 Інформація про сайт