Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

1. ОСОБЛИВОСТІ ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Термін отримання вищої освіти за вечірньою формою такий же, як і за денною формою – підготовка бакалаврів здійснюється протягом 4 років (нормативний термін) після закінчення школи і отримання сертифікатів ЗНО 2015 року або 3 років (скорочений термін) після закінчення коледжу чи технікуму, підготовка магістрів – протягом 1...1,5 років, підготовка спеціалістів – протягом 1 року. Скорочений термін підготовки бакалаврів можливий на основі повної загальної середньої освіти, диплома молодшого спеціаліста спорідненого напряму і вступних фахових випробувань НГУ. Особи, які мають незакінчену, базову або повну вищу освіту, можуть отримати другу вищу освіту (диплом бакалавра) протягом 3 або 2 років, у тому числі одночасно з отримання першої вищої освіти.

Заняття за вечірньою формою у більшості випадків не співпадає в часі з роботою на підприємстві чи з навчанням за денною формою, що є важливою перевагою підготовки за вечірньою формою. Заняття проводяться, як правило, двічі на тиждень – у п’ятницю з 17:35 до 20:25 і в суботу з 9:35 до 15:50.

Головна перевага вечірньої форми над денною формою навчання – це можливість отримання вищої освіти без відриву від виробництва чи навчання за іншим напрямом чи спеціальністю при достатньо великій кількості аудиторних годин. При цьому особливо важливо працювати на виробництві (підприємстві) відповідно до вибраного напряму чи спеціальності для забезпечення мотивації навчання, високої якості освіти та упередженого вирішення питань працевлаштування після отримання вищої освіти.

Головна перевага вечірньої форми над заочною формою навчання – це достатньо велика кількість аудиторних занять та відсутність гострої потреби у відпустці на виробництві (підприємстві) на період екзаменаційної сесії. Така потреба виникає лише в період підготовки та захисту дипломної роботи (проекту). Крім того, навчання за вечірньою формою не співпадає в часі з заняттями за денною формою, що дуже важливо для тих осіб, які навчаються одночасно за двома напрямами та формами.

© 2006-2019 Інформація про сайт