Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Викладачі


АНДРЄЄВА Дарія Євгенівна, к.ю.н., доцент кафедри цивільного та господарського права;

АНІСІМОВ Олег Олександрович, к.т.н., асистент кафедри відкритих гірничих робіт;

БАБЕЦЬ Дмитро Володимирович, доцент кафедри вищої математики

БАБІЙ Катерина Василівна, к.т.н., доцент кафедри геодезії

БАЖІН Геннадій Михайлович, к.т.н., доцент кафедри СЕП

БАЛАХОНЦЕВ Олександр Васильович, к.т.н., доцент кафедри електропривода;

БАРАНОВ Петро Миколайовича, д.г-м.н., професор кафедри загальної та структурної геології

БЕЗРУКАВА Вікторія Анатоліївна, асистент кафедри технології гірничого машинобудування

БЕЗСОНОВ Юрій Данилович, к.т.н., професор кафедри технології розвідки корисних копалин

БЕРУС Наталія Володимирівна, ст. викладач кафедри цивільного та господарського права

БЕШТА Дмитро Олександрович, асистент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем

БІЛИЙ Михайло Матвійович, к.т.н., професор кафедри систем електропостачання

БОРОВИК Роман Олексійович, асистент кафедри електропривода

БОРИСОВСЬКА Олена Олександрівна, к.т.н., доцент кафедри екології

БОРОДАЙ Валерій Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри електропривода

БРУЙ Ганна Валеріївна, к.т.н., доцент кафедри маркшейдерії;

БУБЛІКОВ Андрій Вікторович, к.т.н., доцент кафедри автоматизації комп'ютерних систем

БУЧАВИЙ Юрій Володимирович, асистент кафедри екології

ВАТЧЕНКО Лариса Григорівна, к.іст.н., доцент кафедри історії та політичної теорії

ВИПАНАСЕНКО Станіслав Іванович, д.т.н., професор кафедри систем електропостачання

ВОЛОТКОВСЬКА Наталю Сергіївну, к.т.н., доцент кафедри систем електропостачання

ВОСКОБОЙНИК Владислав Еммануїлович, д.т.н., професор кафедри електропривода

ВРОНСЬКИЙ Юрій Іванович, ст. викладач кафедри маркшейдерії.;

ГАВРЮК Георгій Федорович, к.т.н., доцент кафедри маркшейдерії

ГАЛЬ Богдан Олександрович, к.іст.н., доцент кафедри історії та політичної теорії

ГАНКЕВИЧ Валентин Феодосійович, к.т.н., доцент кафедри гірничих машин  та інжинірингу

ГАПЄЄВ Сергій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри будівництва і геомеханіки

ГАРКУША Ігор Павлович, к.ф-м.н., професор, завідуючого кафедрою

ГЕРАСІНА Олександра Володимирівна, асистент кафедри БІТ

ГОЙЧУК Алла Петрівна, асистент кафедри геодезії

ГОЛОВАЧОВА Кристина Григорівна, ст. викладач кафедри конституційного та адміністративного права;

ГОРЯЧА Олена Іванівна, асистент кафедри економічного аналізу і фінансів

ГОРОВА Алла Іванівна, д.б.н., професор, завідуюча  кафедрою екології

ГРЕБЕНЮК Андрій Миколайович, ст.  викладач кафедри відновлювальних джерел енергії;

ГРИГОР’ЄВ Олексій Євгенович, к.т.н., доцент кафедри будівництва і геомеханіки

ГУМЕНИК Ілля Львович, д.т.н., професор, завідуючий  кафедрою відкритих гірничих робіт

ГУСЄВ Олександр Юрійович, к.ф.-м.н., доцент кафедри електроніки та обчислювальної техніки;

ДАВИДЕНКО Олександр Миколайович, д.т.н., професор, завідуючий кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин;

ДЕРЮГІН Олег Валентинович, к.т.н., доцент кафедри управління на транспорті

ДИКОВЕНКО Віктор Іванович, ст. викладач кафедри маркшейдерії

ДІДИК Ростислав Петрович, д.т.н., професор, завідуючого кафедрою технології гірничого машинобудування;

ДОВБНИЧ Михайло Михайлович, д.геол-мін.н., професор, завідувач кафедри геофізичних методів розвідки;

ДОЛГОВА Тетяна Іванівна, д.т.н., професор кафедри екології;

ДОРОЖИНСЬКА Ганна Олександрівна, асистент кафедри геодезії;

ДРИЖЕНКО Анатолій Юрійович, д.т.н., професор кафедри відкритих гірничих робіт;

ЖИЛЬЦОВА Ірина Вікторівна, к.г-м.н., доцент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин;

ЖОВТЯК Опанас Семенович, к.т.н., доцент кафедри основ конструювання механізмів і машин

ЗАБОЛОТНА Юлія Олександрівна, асистент кафедри маркшейдерії;

ЗАГОРУДЬКО Валерій Леонідович, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери;

ЗАГРИЦЕНКО Аліна Миколаївна, к.т.н., доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології

ЗАЇКА Володимир Терентійович, д.т.н., професор кафедри систем електропостачання

ЗАЙЦЕВ Анатолій Семенович, к.ф-м.н., доцент  кафедри фізики

ЗІБОРОВ Кирило Альбертович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри основ конструювання механізмів і машин

ЗІЛЬ Валерій Васильович, к.т.н., доцент кафедри технологій гірничого машинобудування

ЗУСКА Ада Василівна, к.т.н., доцент кафедри геодезії

ІГНАТЬЄВА Світлана Євгеніївна, к.філол.н., професор кафедри історії та політичної теорії

ІКОННІКОВ Максим Юрійович, асистента кафедри аерології та охорони праці -

ІНКІН Олександр Вікторович, к.т.н., доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології

ІШКОВ Валерій Валерійович, к.г-м.н., доцент, завідувач кафедри мінералогії та петрографії

КАЗАЧКОВСЬКИЙ Микола Миколайович, к.т.н., професор кафедри електропривода

КАЛЮЖНА Таїсію Миколаївну, к.пед.н., заступник директора МІБО

КИРИЧЕНКО Владислав Віталійович, к.т.н., доцент кафедри систем електропостачання

КІГЕЛЬ Геннадій Анатолійович, д.т.н., професор кафедри систем електропостачання 

КЛІМКІНА Ірина Іванівна, к.біол.н., доцент кафедри екології

КОВАЛЕВСЬКА Ірина Анатоліївна, д.т.н., професор кафедри підземної розробки родовищ

КОВАЛЬОВ Олександр Робертович, ст.. викладач кафедри систем електропостачання;

КОЗАР Микола Володимирович, доцент кафедри автоматизації комп’ютерних систем;

КОЗЛОВСЬКИЙ Леонід Миронович, к.г-м.н., доцент кафедри загальної та структурної геології

КОЖЕВНІКОВ Антон В’ячеславович, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем

КОЛЕСНИК Валерій Євгенович, д.т.н., професор кафедри екології

КОЛІСНИК Лариса Олексіївна, к.соц.н., доцент кафедри історії та політ. теорії -

КОЛОСОВ Дмитро Леонідович, к.т.н., доцент кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки

КОМІССАРОВ Юрій Олексійович, ст. викладач кафедри гірничої механіки

КОМІССАРОВ Валерій Федорович, к.т.н., доцент кафедри менеджменту

КОРОВЯКА Євген Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри транспортних систем і технологій

КОРОЛЬОВ Анатолій Михайлович, к.т.н., доцент кафедри систем електропостачання

КОРСУН Валерій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

КОРСУНСЬКИЙ Георгій Якович, к.т.н, професор кафедри відкритих гірничих робіт

КОШОВА Надія Миколаївна, старший викладач кафедри цивільного та господарського права

КратенкО Леонід Якович, к.г-м.н., доцент кафедри загальної та структурної геології

КУЗІН Юрій Леонідович, к.т.н., доцент кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин

КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна, асистент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

КУЧЕРЯВА Марія Анатоліївна, асистент кафедри управління на транспорті

КУЧИН Олександр Сергійович, к.т.н., доцент кафедри маркшейдерії

ЛАЗОРІН Анатолій Іванович, к.т.н., доцент кафедри автоматизованих систем і управління;

ЛАПКО Віктор Вікторович, асистент кафедри підземної розробки родовищ –

ЛЕВЧЕНКО Костянтин Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри збагачення корисних копалин

ЛИТВИН Вадим Вікторович, асистент кафедри  управління на транспорті

ЛОЗОВИЙ Андрій Леонідович, к.г-м.н., доцент кафедри геофізичних методів р;

ЛЯГУТКО Анатолій Станіславович, к.т.н., доцент кафедри відкритих гірничих

МАКІТРЕНКО Роман Васильович, асистент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем;

МАКСИМОВА–ГУЛЯЄВА Наталя Олександрівна, асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології

МІЩЕНКО Іда Іванівна, доцент кафедри геодезії

МельниковА Юлія Ігорівна ст. викладач кафедри управління на транспорті

МЛАДЕЦЬКИЙ Ігор Костянтинович, д.т.н., професор кафедри збагачення корисних копалин

МОРОЗ Володимир Іванович, асистент кафедри менеджменту виробничої сфери

МОСКАЛЕНКО Алла Борисівна, асистент кафедри мінералогії та петрографії

МОСТИКА Олена Миколаївна, к.т.н., доцент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

НАГОРНИЙ Юрій Миколайович, д.г-м.н., професор,

НАДТОЧИЙ Володимир Валентинович, ст. викладач кафедри автоматизації та комп’ютерних систем

НАЗАРЕНКО Валентин Олексійович, д.т.н., професор кафедри маркшейдерії

НЕСВІТАЙЛО Микола Володимировича, к.т.н., доцента кафедри відкритих гірничих робіт – 100 годин;

НІКІТІНА Ольга Борисівна, к.е.н. доцент кафедри обліку і аудиту

НОВИЦЬКИЙ Олексій Володимирович, асистент кафедри управління на транспорті

НОСКІН Дмитро В’ячеславович, асистент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем

ОГЄЄНКО Павло Юрійовича асистент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем

ОЛІШЕВСЬКА Валентина Євгенівна, к.т.н., доцент кафедри управління на транспорт.

ПАВЛИЧЕНКО Артем Володимирович, к.б.н., доцент, кафедри екології

ПАНЧЕНКО Валерій Васильович, к.т.н., професор кафедри відкритих гірничих

ПАНФЕРОВА Яна Володимирівна, асистент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем

ПЕРКОВА Тетяна Іванівна, асистент кафедри гідрогеології та інженерної

ПЕТРЕНКО Руслан Олександрович, асистент кафедри електропривода

ПИЛИПЕНКО Юрій Іванович, д.е.н,  доцент, завідувач кафедри економічної теорії і основ підприємництва

ПИЛИПЕНКО Ганна Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії і основ підприємництва

ПІНЬКОВСЬКА Тамара Василівна, ст. викладач кафедри маркшейдерії

ПОЛУЛЯХ Данило Олександрович, к.т.н., доцент кафедри збагачення корисних копалин

ПОЛЯКОВА Наталія Сергіївна, к.г-м.н., доцент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

ПОПЕРЕЧНА Неллі Василівна, доцент кафедри іноземних мов

ПРОКОПЕНКО Тетяна Дмитрівна, к.г-м.н., доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології

ПРОЦЕНКО Станіслав Миколайович, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем

ПУШКАРЬ Михайло Семенович, к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем

ПУШКІН Віктор Юхимович, к.іст.н., професор, завідувач кафедри історії та політичної теорії

ПЧОЛКІН Георгій Дмитрович, к.т.н., професор кафедри відкритих гірничих

РАЗУМНИЙ Юрій Тимофійович, д.т.н., професор кафедри систем електропостачання

РУДАКОВ Дмитро Вікторович, д.т.н., завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології

РУЗІНА Марина Вікторівна, д.г.н., професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

РУХЛОВ Артем Володимирович, к.т.н., доцент кафедри систем електропостачання

РЯБЧІЙ Валерій Архипович, доцент кафедри геодезії

РЯБЧІЙ Владислав Валерійович, к.т.н., доцент, в. о. завідувача кафедри геодезії

САВЧУК Вячеслав  Степанович, д.г.н., професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

САВЧЕНКО Анатолій Анатолійович, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

САДОВЕНКО Іван Олександровича д.т.н., професор кафедри гідрогеології та інженерної геології

САФРОНОВ Ігор Леонідович, к.г-м.н., доцент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

СДВИЖКОВА Олена Олександрівна, д.т.н., професор завідувачка кафедри вищої математики

СКИБА Елеонора Костянтинівна, ст.. викладач кафедри менеджменту виробничої сфери

СЛЄСАРЄВ Володимир Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедрою автоматизованих систем і управління

СОЛОДЯНКІН Олександр Вікторович, д.т.н., професор кафедри будівництва і геомеханіки

СТРІЛЕЦЬ ОлександрПетрович, асистент кафедри відкритих гірничих робіт –

ТАРАН Ігор Олександрович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри управління на транспорті

ТАРАСЕНКО Василь Григорович, к.т.н., доцент кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

ТЕЛЬНОВ В’ячеслав Геннадійович, ст. викладач кафедри геодезії

ТЕМЧЕНКО Ольга Іванівна, к.х.н., доцент кафедри хімії

ТЕРЕЩУК Роман Миколайович, к.т.н., доцент кафедри будівництва і геомеханіки;

ТИМОЩУК Василь Іполитович, к.т.н., доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології

ТІШКОВ Володимир Володимирович, асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології

ТКАЧЕНКО Сергій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем

ТКАЧОВ  Віктор Васильович, д.т.н, професор, завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерних систем

ТОЛСТОРЕБРОВ Олег Іванович, ст. викладач кафедри геодезії

ТОЛУБЕЦЬ Дмитро Вікторович, асистент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

ТРИФОНОВ Володимир Данилович, к.т.н., професор кафедри систем електропостачання – 100 годин;

ТРИФОНОВА Олена Василівна , к.е.н., доцент кафедри менеджменту вир.сфери

УСАТЕНКО Олександр Васильович, к.т.н., доцент кафедри менеджменту виробничої сфери

ФЕДОРЕНКО Олена Олександрівна, ст.. викладач кафедри гідрогеології та інженерної геології

ФЕДОРОВ Олег Миколайович, ст. викладача  кафедри цивільного та господарського прав

ФЕДОТОВ В’ячеслав Вікторович, асистент кафедри екології

ФОМИЧОВ Вадим Володимирович, к.т.н., доцент кафедри підземної розробки родовищ

ФРАНЧУК Всеволод Петрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри гірничих машин і інжинірінгу – 100 годин;

ХОВАНСЬКА Олена Ігорівна, к.т.н., доцент кафедри систем електропостачання

ХОМЕНКО Наталія Вікторівна, асистент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

ХУДА Ольга В’ячеславівна, асистент кафедри електроприводу

ЦВІРКУН Леонід Івановича к.т.н., професор кафедри автоматизації та комп'ютерних систем

ЦИПЛЕНКОВ Дмитро Володимирович, к.т.н., доцент кафедри відновлювальних джерел енергії

ЧЕРНЯК Володимир Іванович, к.ек.н., доцент кафедри менеджменту виробничої

ЧОРНОБАЙ Павло Олексійович, к.іст.н., доцент кафедри історії та політичної теорії

ЧОРНИЙ Станіслав Іванович, ст. викладач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

ШАНІНА Євгенія Григорівна, доцента, завідувачка  кафедрою кримінального права та кримінології

ШАРУДА Володимир Гаврилович, к.т.н., професор кафедри автоматизації та комп’ютерних наук

ШЕДЛОВСЬКИЙ Ігор Анатолійович к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем

ШЕРСТЮК Євгенія Анатоліївна, асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології

ШИРІН Леонід Нікифорович, д.т.н., професор, завідувача кафедри транспортних систем і технологій

ШКОЛА Микола Іванович, к.т.н., доцент кафедри електроніки та обчислювальної техніки

ШКРАБЕЦЬ Федор Павлович, д.т.н., професор. завідувача кафедри відновлювальних джерел енергії

ЯКУПОВ Дмитро Володимирович, асистент кафедри електропривода

ЯЛАНСЬКОГО Олексія Анатолійовича, к.т.н., доцента кафедри електропривода – 100 годин;

ЯНКІН Олександр Євгенович, асистент кафедри геодезії

ЯРЕМЕНКО Ірина Анатоліївна, к.філ.н.,  доцент кафедри іноземних мов

 

 

© 2006-2020 Інформація про сайт