Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Правила прийому до екстернату визначаються Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»:

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Державний ВНЗ «НГУ», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, ОКР молодший спеціаліст, базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста або магістра за екстернатною формою навчання проводиться в такі строки:

•        прийом заяв і документів: …………………... з 01вересня по 30 вересня;
•        вступні випробування: ……………………….. з 01 жовтня по 14 жовтня;
•         рейтингові списки вступників
      оприлюднюються: ………….………….…..… до 16 жовтня;
•        конкурсний відбір та зарахування
      на навчання: ………………………….……..…. до 20 жовтня;

© 2006-2019 Інформація про сайт